Børns steder

Sprog: Dansk
Sideantal: 159
Udgivet: 20-03-2006
ISBN10: 8778421373
ISBN-13: 9788778421371
Forlag: Billesø & Baltzer

På flere måder er nutidens samfund blevet indrettet sådan, at de yngre børn i hverdagen i vid udstrækning lever i parallelle verdener til de voksnes. Opdelingen af den fysiske verden følges af manglende indsigt, sansning og erfaring med den verden og de steder, man ikke kender eller kun kender i begrænset omfang. Dette gælder uanset, om man betragter det fra børnenes vinkel eller fra de voksnes. I hverdagen har børn og voksne kun begrænset indsigt i hinandens liv. Til gengæld forsøger vi gennem alverdens medier (tv, radio, video, internet, mobiltelefon, osv.) at binde det adskilte sammen på nye måder. Samtidig kan medierne også siges at føre børn og voksne ind i adskilte verdener og separate kredsløb.

I antologien bidrager en række fagpersoner, der til dagligt beskæftiger sig med børn, barndom og barndommens mangfoldige steder. De har fået frie hænder til hver især at belyse en række forskellige spørgsmål, der relaterer sig til den problemstilling, der er skitseret med begreberne; steder til børn – børns steder. Dette har resulteret i en række indbyrdes forskellige artikler, som hver har deres blik på hvad der foregår, mange af de steder børn opholder sig og færdes. Bag artiklernes forskellige vinkler og betragtninger, ligger dog et relativt ensartet syn på børn. Det børnesyn de forskellige bidrag på forskellig måde repræsenterer, kan kort formuleres sådan: Børn er sociale og kulturelle aktører, der i aktivt samspil med omgivelserne indvirker på de steder og mennesker, der omgiver dem. Børn er symbolsk kreative og de omformer og indvirker på det, de voksne har produceret til børnene. Kort sagt; de gør noget ved det hele. Det er dog langt fra altid, at indretningen og organiseringen af steder til børn reflekterer og anerkender dette.

Indholdsfortegnelse:

Introduktion

Steder til børn – børns steder af Kim Rasmussen

Børneværelset som hjemsted af Ida Wentzel Winther

Pasningens paradokser – en diskussion af daginstitutionen som st

Læs om Børns steder. E-bogens ISBN er 9788778422125, køb den her 0 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2014/15 Titel Udvikling gennem børns steder i et inkluderende perspektiv.

Titel (på engelsk) Development througt. Find vej. Se RUC på Google Maps; Se togtiderne; Roskilde Universitet Universitetsvej 1, Postboks 260 4000 Roskilde Tlf: 46742000 / e-mail: [email protected] På flere måder er nutidens samfund blevet indrettet sådan, at de yngre børn i hverdagen i vid udstrækning lever i parallelle verdener til de voksnes. Legepladser udgør i mange voksnes øjne centrale steder i børnelivet. Men i hvilket omfang udfylder de børns aktivitetsbehov og udgør vigtige steder i. Køb ‘Børns steder’ bog nu. På flere måder er nutidens samfund blevet indrettet sådan, at de yngre børn i hverdagen i vid.

Børns steder og aktiviteter Fodbold er en af de sportsaktiviteter mange børn lege.

Photo Credit Cameron Spencer / Digital Vision / Getty Images Kultur.

04.01.2016 · Hvordan oplever børn skilsmisser? Hør, hvad tre unge fortæller om, hvordan det er at bo to steder. En antologi med 10 artikler om de steder, hvor børn færdes, og som kan kaldes børns steder: Værelset derhjemme, haven, gården, legepladsen. Titel: Børns steder, Pris: 186,00 kr., Kategori: Bøger, Format: Indbundet

Børns steder

Leave a Reply