Bygningers energibehov (SBi anvisning 213)

Sprog: Dansk
Sideantal: 128
Udgivet: 17-05-2016
ISBN10: 8756317638
ISBN-13: 9788756317634

Beregningsprogrammet Be15 er blevet opdateret i forbindelse med ændring af bygningsreglement fra BR10 til BR15.Nu er beregningsvejledningen klar, så du kan blive klogere på indhold og metoder til præcist at beregne energibehov for forskellige bygninger og på de ændringer BR15 har medført.Den væsentligste ændring på energiområdet er, at kravet til bygningers energiforbrug er strammet, så energirammen fra den tidligere frivillige lavenergiklasse er blevet minimumskrav for nybyggeri. Desuden er der ændret på metoden til indregning af vedvarende energi fra solceller og husstandsvindmøller.Fil størrelse: 2274 KB

Gå til Bygningers energibehov – krav til nye og ældre bygningers diskussionsside for at rette og/eller slette kommentarer her. 2 3 2 Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12 Konstruktive forhold 12 Eksponeringsklasser 12 Murværk skal beregnes og kontrolleres 15. Bestemmelsen gælder ikke, hvis fx et eksisterende ventilationsanlæg udvides til at dække andre lokaler i bygningen. Det termiske indeklima på solrige dage skal dokumenteres gennem beregning for boliger, institutioner, kontorer mm. i lavenergiklasse 2015 og. Her er forudsætningerne, der skal være på plads, inden du vælger en masseovn som varmekilde.

Bygningers energibehov (SBi anvisning 213)

Leave a Reply