Den undersøgende leder

Sprog: Dansk
Sideantal: 189
Udgivet: 06-06-2012
ISBN10: 8759317477
ISBN-13: 9788759317471

Ledelse indebærer ofte det at skulle træffe beslutninger og at kommunikere viden på et kvalificeret informationsgrundlag. Den undersøgende leder giver et samlet overblik over samfundsvidenskabelige metoder til indsamling og anvendelse af data, der på kvalificeret måde kan indgå i empiriske undersøgelser og dermed som led i udførelsen af ledelsesopgaven. Bogen ser specifikt på dataindsamlingen fra lederens perspektiv og kombinerer korte fremstillinger af teori og metode med praktiske eksempler fra konkrete ledelsessituationer. På denne måde relateres de samfundsvidenskabelige metoder til de praktiske ledelsesopgaver, som mange ledere står med, og som ofte indebærer, at lederen må påtage sig rollen som dataindsamler og bruger af data i egen organisation. Den undersøgende leder henvender sig først og fremmest til studerende på lederuddannelser på diplom-, HD- og masterniveau og andre videregående uddannelser, hvor der undervises i samfundsvidenskabelige metoder i en ledelsesmæssig kontekst. Bogen kan også med fordel læses af ledere, der står over for at skulle undersøgelser i egen organisation eller i organisationens nærmeste omverden. Bogens forfattere har et indgående kendskab til brugen af samfundsvidenskabelig metode i forskningsmæssig og praktisk sammenhæng gennem mange års erfaring med ledelse og organisation såvel som med undervisning på bl.a. diplom- og masteruddannelser.Fil størrelse: 1005 KB

30.11.2017 | Af CSR.dk – Forum for bæredygtig forretning, Den bæredygtige by skal først og fremmest være god at bo i. For Rambøll handler det at bygge. Den professionelle relation, Forandringsledelse, Organisation og processer, Professionelt lederskab, Styring og strategi Et filosofisk spørgsmål er et spørgsmål, som der ikke gives et entydigt svar på, men som alligevel er interessant at stille: Skal man altid tilgive sine uvenner? Spiritismen kan kort forklares som læren og viden om ånden og dens overlevelse af den fysiske død. Spiritismen er imødekommende for alle uanset køn, tro og. Forleden var jeg til en konference hvor en analyse med interviews af yngre ledere blev fremlagt. Særligt 2 udsagn bed jeg mærke I – og undrede mig over på vejen. Beregneren er baseret på tal fra Danmarks Statistik om alle levende danskeres fødselsdatoer, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har behandlet. OM AiU.

Avisen i Undervisningen (AiU) er en del af brancheorganisationen Danske Medier og navnet på dagbladenes fælles tilbud til undervisningsverden. Rød DISC-profil. Den Røde personlighed prioriterer RESULTATET – og forlanger desuden at slutresultatet skal være rigtig godt. Hvis du eksempelvis spiller et spil. De vigtigste historier og reaktioner på det nyt læk: #ParadisePapers i de første timer efter offentliggørelse. Det multinationale mineselskab Glencore har i. FØRSTE SPADESTIK BUDOLFI PLADS. Den 25. september stod direktør i Budolfi Plads, Kristian Højsleth, investor Eigild B. Christensen, borgmester Thomas Kastrup.

Den undersøgende leder

Leave a Reply