Læring i daginstitutioner

Sprog: Dansk
Sideantal: 188
Udgivet: 18-02-2014
ISBN10: 8771602046
ISBN-13: 9788771602043

Læring er et fænomen, som i stadig stigende grad forbindes med daginstitutionsområdet. Mange anser OECD’s PISA-undersøgelser som startskuddet, og siden er læreplanerne kommet til. Derudover har også fænomener som Ny Nordisk Skole, heldagsskolen og diverse samtænkninger skubbet bag på tendensen til at bringe dagtilbuddene i tættere kontakt med skolen. Og på pædagoguddannelsesområdet er begrebet læring også for alvor kommet på banen. Eksempelvis er læring indskrevet i den nye uddannelsesreform i en grad, som ikke tidligere er set.Ideen med denne bog er at forsøge at gribe denne dagsorden ved at opstille en række diskussioner af, hvorvidt man kunne foretage en pædagogisk erobring af læringsbegrebet, så det optræder på sin egen måde – og i sin egen ret – i den daginstitutionelle kontekst.Bogens kapitler er delt ind i fire overordnede temaer:- Det generelle forhold mellem læring og pædagogik- Læringens forbindelse til hverdagslivet- Læringens forbindelse til dokumentation- Relationen mellem leg og læringLæring er tilsyneladende kommet for at blive. Men hvad betyder det for pædagogerne? Og for børnene for den sags skyld? Hvilken strategi er den mest hensigtsmæssige? Skal daginstitutionerne overtage skolens læringsbegreb? Eller skal man sætte sig til modværge og i stedet nægte at invitere læringen inden for i børnehaven? Bogen giver ingen konkrete svar, men vækker til eftertanke med en række kapitler, der sætter fokus på læringens dilemmaer, udfordringer og paradokser.Fil størrelse: 342 KB

Børns muligheder for at deltage i meningsfulde aktiviteter og samspil i daginstitutionerne har afgørende betydning for deres læring og udvikling.

Forfatterne.

Læs om Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg (Pædagogik og læring) – et erobringsforsøg. Udgivet af Dafolo. Bogens ISBN er 9788772819556, køb den her Indhold: Det generelle forhold mellem pædagogik og læring (Jan Kampmann: For en (gen)erobring af læringsbegrebet. Alexander von Oettingen: Læring – et alment. Bliver daginstitutioner for store, koster det i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling. Det viser en ny forskningsrapport fra Institut for Uddannelse og. I mange år har der været en forståelse af, at leg og læring ikke er hinandens modsætninger. Tværtimod lærer børn heldigvis hele tiden – og de lærer særligt. Kropslighed og læring i daginstitutioner Mia Herskind Pris Bøger: Kropslighed og læring i daginstitutioner pdf – (KR 0.00); Kropslighed og læring i. Læring er tilsyneladende kommet for at blive. Men hvad betyder det for pædagogerne? Og for børnene for den sags skyld? Hvilken strategi er den mest hensigtsmæssige? Grethe Kragh‐Müller og Charlotte Ringsmose Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling Køb Læring i daginstitutioner. Læring er et fænomen, som i stadig stigende grad forbindes med daginstitutionsområdet. Mange anser OECD’s PISA-undersøgelser som. I danske daginstitutioner er læring sat på dagsordenen, dette ikke mindst fordi der fra politisk niveau er fastsat de pædagogiske læreplaner,.

Læring i daginstitutioner

Leave a Reply