Ressourcefokuseret vejledning

Sprog: Dansk
Sideantal: 224
Udgivet: 15-09-2014
ISBN10: 877158143X
ISBN-13: 9788771581430

Hvordan kan du hjælpe dem, du vejleder, til at se flere muligheder, blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og mere håb for fremtiden? Med en ressourcefokuseret tilgang til vejledning tager man udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrker. På den måde kan man hjælpe de vejledte til at få øje på det, de kan, og det, der er lykkedes, og til at bruge deres ressourcer i fremadrettede handlinger.Ressourcefokuseret vejledning giver dig både en teoretisk ramme, der har hjemme primært i den positive psykologi, og konkrete arbejdsredskaber, du kan bruge i vejledningsarbejdet.Bogen indeholder bl.a.• bud på, hvordan man kan arbejde med den vejledtes motivation ved at inddrage bl.a. self-efficacy (troen på egen kunnen) og begrebet flow• eksempler på og hjælp til at stille gode spørgsmål• bud på, hvordan man kan arbejde anerkendende og værdsættende• forslag til måder, man kan arbejde med den vejledtes styrker på.Samlet set giver den et godt afsæt for den vejleder, der ønsker at arbejde ressourcefokuseret i både individuelle og/eller gruppevise vejledningssammenhænge.Ressourcefokuseret vejledning henvender sig til alle, der arbejder med vejledning: uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere, fastholdelsesvejledere, AKT-vejledere, kontaktlærere, klasselærere, kollegiale vejledere, jobcentermedarbejdere m.fl.Fil størrelse: 7535 KB

I et trygt og forudsigeligt læringsmiljø, med udgangspunkt i den studerendes interesser og ressourcer, skaber vi rammerne for en succesrig og meningsfuld. er specialdesignede værktøjs- og materialepakker, der hjælper ledere og medarbejdere til at have effektive samtaler om emner, der knytter sig til kollektiv robusthed. Socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i København, 2003. 18 års erfaring indenfor autismeområdet, 15 års praksiserfaring i socialt arbejde, herunder 6 års. 5 Indhold Forord 7 Introduktion 9 KAPITEL 1 Ledelsesbaseret coaching23 Udsnit af coachingfeltet 24 På vej mod en definition af ledelsesbaseret coaching 29 Forsideillustration: Udover at være en smuk konstruktion og et spændende grafisk motiv, så er pariserhju-let fyldt med minder og historier. Jeg har med glæde.

Ressourcefokuseret vejledning

Leave a Reply